Minnesota Blue Ox vs North DakotaMinnesota Blue Ox vs. Sioux FallsMinnesota Moose vs. Minnesota PolarsMinnesota Voyageurs vs Everett SilvertipsMinnesota Walleye vs. Thunder Bay 14U